Avís Legal

Avís Legal

En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és C.O.P. BCN (d’ara endavant COP BCN Control de Plagues Barcelona), N.I.F.: 46.684.015-H i amb domicili a aquests efectes en Carretera de la Bordeta 55, inscrita en el Registre Oficial d’Establiments de Serveis Plaguicides de la Generalitat de Catalunya Nº 0533CAT-SB. Correu electrònic de contacte del lloc web: info@copbcn.com

Responsabilitat

Per tant, COP BCN, no es considerarà responsable dels danys que puguin produir-se per una connexió a la present pàgina web ni dels continguts, productes, serveis, publicitat, cookies o altres materials d’aquesta pàgina web ni dels danys o pèrdues reals o presumptes que puguin resultar o estar relacionats amb l’ús de la informació, els serveis o les dades disponibles en aquesta pàgina web.C.O.P. BCN es reserva el dret de retirar, suspendre o denegar accés al lloc web a qualsevol moment i per qualsevol motiu sense avís previ.

Protecció de drets

La finalitat de les dades recaptades, és donar resposta a les seves inquietuds i qüestions, a més de poder pressupostar les propostes efectuades i facilitar-li la informació requerida sobre els serveis que prestem, així com tramitar adequadament les seves sol·licituds. En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per a una finalitat diferent per la qual haguessin estat recaptats inicialment, es requerirà el consentiment previ dels interessats. En cap cas COP BCN utilitzés les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per correu electrònic a l’adreça: info@copbcn.com