Controlant l’efecte fugida de les paneroles

Com ja coneixem els que treballem dins d’aquest sector, les paneroles realitzen una acció pròpia en el moment que apliques un insecticida en aerosol o polvoritzat, aquesta acció es coneix com a “efecte escapoleix”, i pot provocar que el problema s’estengui altres zones que estaven lliures de la plaga.
Cop Bcn inclou en els seus tractaments un sistema que evita la possibilitat que això ocorri.
Presentem imatges d’un tractament realitzat en sistema de clavegueram el qual la seva tapa no tancava hermèticament i permetia que les paneroles poguessin sortir i envair altres zones on no existia la plaga.