Panerola Australiana “Una nova espècie de panerola que va aparèixer al 2016, i de moment, es queda”

Periplaneta Australasiae
4 de Juliol de 2018

Aquesta nova espècie de panerola es va detectar per primera vegada a Espanya l’any 2016, només dos anys després de la seva arribada a Guipúscoa, provinent de Canàries, la comencen a observar també a Madrid.

El motiu és perquè s’adapta a l’ambient, i quan ho fa, sol escollir el sistema de clavegueram per expandir la seva població.

Igual que la Panerola Americana, busca zones fosques i humides per niar, a més es poden confondre fàcilment ja que ambdues són d’una grandària molt similar, les diferencien dues franges grogues al tòrax.

En quant a la seva reproducció, les femelles dipositen les ooteques en esquerdes, el període d’incubació sol ser d’uns 30 dies i cadascuna d’elles conté uns 24 embrions dels quals n’arriben a viure aproximadament uns 16 exemplars.

De moment no podem dir que sigui una nova espècie invasora, tindrem que veure si s’habitua i decideix així quedar-se definitivament per augmentar aquí la seva població. Si permetem que s’acomodi, es quedarà amb nosaltres.

Font: Notícia informativa de Cop Bcn Control de Plagues
Mes informació:
EcuRed
Notícia de RTVE:
Rtve