Puces

Les Puces

Les puces són insectes petits (d’1,5 a 3,3 mm de llarg) sense ales, molt àgils, de color generalment fosc. Solen donar llargs salts gràcies a que en les seves articulacions produeixen ressorts de la proteïna més elàstica coneguda, la resilina, igual que posseeixen altres insectes com les llagostes. Les potes posteriors estan adaptades per al salt, que pot ser de fins a 18 cm en adreça vertical i 33 cm en adreça horitzontal. Això representa una distància de fins a 200 vegades la seva pròpia longitud, i els permet desplaçar-se amb facilitat entre els pèls o plomes de l’hoste.

PUÇA
PUÇA

Cicle de vida de la puça

Les femelles comencen la producció d’ous de 24 a 36 hores després de prendre la seva primera ingesta de sang, aconseguint la màxima producció d’ous en 40 a 50 ous per dia que és prop d’1.300 ous durant els seus primers 50 dies en un hoste. Segueix la producció d’ous a un ritme decreixent per més de 100 dies.

Puça
PUÇA

El cicle de vida es pot completar den tan sols 12 a 14 dies, o pot ser perllongat fins a 174 dies, depenent de la temperatura i la humitat. Si la infestació de població per puces no es controla ràpidament pot augmentar a una velocitat sorprenent.