Rata de les Teulades (Rattus Rattus)

Rata de les Teulades

Es tracta d’un rosegador de gran grandària. El seu cap és massís, amb grans orelles, primes i sense pèl, que si les dobleguem cap avall arriben a l’ull. Els seus prominents ulls solen ser negres i molt vius. Posseeixen 4 dits en les potes davanteres i 5 en les posteriors. La seva cua és llarga, prima i gairebé sense pèl, està recoberta d’unes fines escates que formen uns anells i mesura almenys el mateix que la longitud del cap i el cos junts (LCC).

RATA DE LES TEULADES
RATA DE LES TEULADES

Identificació del rattus rattus

El color del pelatge de la seva esquena varia entre el gris-negre i el marró, i el del seu ventre entre blanc-crema i grisa fosc, solent ser gris clar. Les femelles solen estar proveïdes d’un total de 5 glàndules mamàries, distribuïdes en 2 pectorals i 3 inguinals. Solen mesurar entre 9,5 i 23 cm., al que cal afegir la seva llarga cua que varia entre els 11,5 i els 25 cm. El mascle és de majors dimensions que la femella. El pes d’aquesta espècie varia entre 135 i 250 grams.
La dentadura d’aquest animal consta d’un total de 32 peces, presentant tant en la mandíbula superior com en la inferior, 2 incisius de creixement continu i 6 queixals, mancant d’ullals i premolars.
La seva alimentació és omnívora, aprofitant qualsevol tipus de substància comestible. Són molt voraços, podent arribar a consumir en 1 dia el corresponent a 1/3 del seu pes.
Entre els múltiples aliments que ingereix es troben vegetals, escombraries i desaprofitaments, insectes, granotes i gripaus, petits mamífers, etc.

RATA DE LES TEULADES
RATA DE LES TEULADES

Cicle de vida del rattus rattus

El cicle reproductor de la rata negra varia en funció del seu tipus de vida. Els individus que habiten en l’exterior presenten un cicle de vida estacional, mentre que els individus que habiten a l’interior de les edificacions presenten activitat sexual constant al llarg de tot l’any.
En general la rata negra no arriba a la maduresa sexual fins als 3-5 mesos d’edat i les femelles tenen una gestació mitjana de 22 dies. Les rates en néixer són cegues i no tenen pèl.
El pèl apareix aproximadament al setè dia i els ulls s’obren al cap d’uns 12 dies. Les petites rates deslleten entre les 3 i 4 setmanes. La mitjana d’embrions per gestació és de 8,5 amb un màxim d’11, i una femella pot tenir entre 4 i 6 gestacions a l’any. En condicions naturals els adults viuen entre 9 i 12 mesos.