Tractament contra formigues

Com podem observar, les formigues són atretes per l’esquer el qual transportaran cap al niu. Alimenten així a la reina i la resta de la colònia que aniran eradicant-se a causa de la ingestió d’aquest producte.