Tractament contra xinxes

Tractament contra xinxes amb sistema de calor seca sobre calenta a 180 graus. Els tractaments químics amb insecticides només eliminessin les adultes fins i tot algunes cries, però mai eliminessin els ous dipositats en amagatalls com els entroncaments d’un somier de fusta. El vapor sec elimina tant a les adultes com als ous dipositats per elles.
En el vídeo el podran observar: