Tractament contra xinxes

En aquest tractament es va procedir a eliminar les xinxes, per a això va caldre desmuntar sòcols pel fet que estaven amagades i reproduint-se per darrere d’aquests. Els tractaments químics amb insecticides només eliminessin les adultes fins i tot algunes cries, però mai eliminessin els ous dipositats en amagatalls com els entroncaments d’un somier de fusta, sòcols, etc.

Per aquest motiu realitzem el tractament contra xinxes amb sistema de calor seca sobre escalfat a 180 graus. El vapor sec elimina tant a les adultes com als ous dipositats per elles.

En el vídeo el podran observar: