Coloms

Els Coloms 

Els coloms són el gran problema a les ciutats, perjudiquen monuments històrics, façanes d’edificis, embruten els nostres vehicles, la roba, les balconades, a més transmeten moltíssimes malalties… Fins a li les ha denominat “rates amb ales”. Encara que l’au de la pau s’identifiqui amb una coloma, podem assegurar-li que això no té res a veure amb el colom que conviu en el nostre entorn.

La plaga de coloms urbana pot transmetre malalties, tals com histoplasmosis, pneumònia, salmonel·losis. Són, a més portadores de diversos paràsits tals com xinxa de la coloma, paparra de coloma i mosca de la coloma.

COLOM
COLOM

Danys causats per coloms

Els excrements de les coloms també provoquen problemes i danys en les estructures dels edificis i monuments, arribant a descompondre la pedra o el ciment. Així mateix descol·loca teules i cobertes, provocant problemes en desguassos, baixants i canalons.

COLOMS
COLOMS

Sistema anti reposament

Utilitzem sistemes mecànics com a xarxes o pinxos per evitar el posat de l’au a les seves zones de niu. Sempre sense danyar l’au.