Xinxes

Tractament sense biocides contra xinxes del llit

Avui dia ningú està exempt de trobar-se amb un problema de xinxes del llit (Cimex Lectularius), Hotels, Hospitals, Empreses, Residències, Domicilis Particulars, Etc.Els problemes de xinxes són molt preocupants i d’interès en salut publica ja que aquests insectes causen en les persones mal estar, ansietat, estrès, insomni, disminució física, baixada de rendiment laboralment, etc.

EVOLUCIO DE LA XINXE
EVOLUCIO DE LA XINXE

A més, hem de pensar que no tothom pugues o té la possibilitat de poder marxar o tancar el lloc tractat durant 12 o 24 hores que duren els terminis de seguretat dels productes biocides.També cal conscienciar-se que no existeix el tractament químic miraculós, i comptar amb la gran resistència que té aquest insecte als productes biocides. Normalment s’ha de repetir el tractament per poder eradicar-les per complet, en els casos de tractaments amb vapor sec no és necessari ja que elimina el problema amb una sola actuació.

TRACTAMENT AMB VAPOR SEC
TRACTAMENT AMB VAPOR SEC

COP BCN Disposa de les eines i maquinària necessàries per eliminar el problema de xinxes sense cap tipus de biocides, permetent al client poder estar present durant el tractament.Realitzem tractaments de vapor sec, la característica principal d’aquest sistema és el tipus de vapor, que, després d’haver estat generat a l’interior d’una caldera, és a més sobre calent dins d’una càmera d’expansió fins a una temperatura màxima de 180°C.

APLICACIO EN UN MATALAS INFESTAT
APLICACIO EN UN MATALAS INFESTAT

Al moment de l’aplicació, el vapor es barreja amb una solució a força d’alcohol, HPMed, que conté carbonat de sodi i metasilicat de sodi, la qual ha estat sotmesa a tests dermatològics.Les xinxes són molt sensibles als canvis de temperatura, tant elevades com a baixes, i el tractament amb un flux de vapor a 180°C permet eliminar als insectes adults, les larves en les seves diferents etapes i els ous.

TRACTANT AREES OCULTES
TRACTANT AREES OCULTES

És més, el flux de vapor pot ser dirigit específicament a les àrees en les quals s’oculten, a fi d’arribar fins als racons més ocults, que són més difícils de tractar i eliminar així les xinxes amagades a gran profunditat.

COBERT FINS EL MINIM RACO
COBERT FINS EL MINIM RACO

Avantatges del vapor sec sobre calentat

  • El vapor sec sobre calenta és una solució amb un baix impacte ambiental i no és perjudicial per a la salut humana. Permet eliminar les infestacions sense alliberar molècules potencialment perilloses o perjudicials per a la salut o per als ecosistemes del medi ambient o de l’aire.
  • No és necessari usar equips de protecció, ni desallotjar el lloc a tractar, ni tampoc és necessari ventilar els espais després d’aplicar el vapor.
  • Gràcies al seu baix contingut en forma de partícules líquides, el flux de vapor sec sobre calent no deixa humides les superfícies o els teixits i no causa danys o alteracions en els materials on s’aplica.
  • Després d’usar el vapor i de completar les operacions de neteja, els espais poden ser utilitzats de nou immediatament.

Tractaments amb garantia. Sol·liciti més informació.