Mosques

Les Mosques

Les mosques són una veritable molèstia per a tots, per això és important que es realitzi un programa de control en les instal·lacions pecuàries, no només per la molèstia que representen, sinó també per que són transmissores d’una infinitat de malalties que perjudiquen als animals i a la nostra butxaca, per tant “més val prevenir que Lamentar”.

MOSCA COMUNA
MOSCA COMUNA

Alimentació i cicle de vida

Primer cal conèixer a l’enemic, les mosques viuen i s’alimenten en deixalles orgàniques, posen els seus ous en llocs humits, com a fruites sanes, que es podreixen i les larves les usen d’aliment, o directament en deixalles de fruita, animals morts, ferides i excrement, saber això ens permet fer un pla per controlar la seva població i els seus efectes.

MOSCA DOMESTICA
MOSCA DOMESTICA

El Cicle de Vida de la Mosca:

A la mosca li pren 10 dies convertir-se en adult i té aproximadament 30 dies més per reproduir-se i perjudicar-nos, estàs són les etapes:

  • Ous: una mosca femella pot posar en mitjana 900 ous.
  • Larves: viuen i s’alimenten en ambients humits i càlids com el fem i matèria orgànica.
  • Pupa: una vegada que la larva es va alimentar i va créixer, busca un lloc sec i protegit on romandrà com a pupa fins a fer-se adulta.
  • Mosca Adulta: que els puc dir, aquesta es la que ens molesta.

Amb això en ment la mosca necessita 3 requisits per completar el seu cicle de vida, un material adequat per a la reproducció, humitat i calor.

MOSQUES
MOSQUES

Per combatre-les hem d’evitar que la mosca acabi el seu cicle i amb menys mosques noves, menys reproducció i per tant una disminució constant de la població.