Desinsectació

La desinsectació consisteix en l’acció de controlar o eradicar insectes rastrers (especialment artròpods) o voladors en un lloc o àrea determinada, per mitjans de tractaments químics, físics o de sanejament bàsic (Neteja).
La majoria de desinsectacions són contra insectes, on s’inclouen també les plagues d’aràcnids.
Les desinsectacions més comunes d’interès per a salut pública són la realitzades contra: vespes, corcs, paneroles, xinxes, formigues, mosques, mosquits o puces.