Desratització

Una desratització consisteix en l’acció de controlar o eradicar plagues de rosegadors en un lloc o un àrea determinada, que implica un exhaustiu coneixement del seu hàbitat, comportament i biologia de cada espècie, per determinar què tipus de tractament serà més efectiu.
Desratització passiva, és l’estratègia a utilitzar pels tècnics per evitar l’entrada i/o sortida dels rosegadors dins de les zones, ja siguin interiors com a exteriors i que consisteix en la instal·lació de reixetes o el segellat hermètic de les mateixes.