Política de privacitat

Tota comunicació amb COP BCN Control de Plagues per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de COP BCN Control de Plagues, l’adreça de les quals és Carretera de la Bordeta 55.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a: COP BCN, Carretera de la Bordeta 55, 08014 de Barcelona o per mail a info@copbcn.com