Category Archives: Els nostres treballs

Sistema ecològic contra la processionària

Arriba la processionària, una eruga que nia als pins i és perillosa per a nens i gossos. La seva forma de desplaçar-se cap als pins, per a niar en ells, és en fila enganxades les unes amb les altres, per això el seu nom, ja que ho fan en processó. A causa de la seva curiosa forma de desplaçar-se, pot cridar l’atenció dels nens.

SISTEMA CONTRA POCESSIONÀRIA
Continue reading Sistema ecològic contra la processionària

Tractament contra xinxes

En aquest tractament es va procedir a eliminar les xinxes, per a això va caldre desmuntar sòcols pel fet que estaven amagades i reproduint-se per darrere d’aquests. Els tractaments químics amb insecticides només eliminessin les adultes fins i tot algunes cries, però mai eliminessin els ous dipositats en amagatalls com els entroncaments d’un somier de fusta, sòcols, etc.

Per aquest motiu realitzem el tractament contra xinxes amb sistema de calor seca sobre escalfat a 180 graus. El vapor sec elimina tant a les adultes com als ous dipositats per elles.

En el vídeo el podran observar:

Controlant l’efecte fugida de les paneroles

Com ja coneixem els que treballem dins d’aquest sector, les paneroles realitzen una acció pròpia en el moment que apliques un insecticida en aerosol o polvoritzat, aquesta acció es coneix com a “efecte escapoleix”, i pot provocar que el problema s’estengui altres zones que estaven lliures de la plaga.
Cop Bcn inclou en els seus tractaments un sistema que evita la possibilitat que això ocorri.
Presentem imatges d’un tractament realitzat en sistema de clavegueram el qual la seva tapa no tancava hermèticament i permetia que les paneroles poguessin sortir i envair altres zones on no existia la plaga.

Sistema anti-reposament d’aus

Realitzem una instal·lació de pinxos per allunyar els coloms als terrats i la fatxada de l’edifici.
Mitjançant aquests sistemes mecànics, evitem el reposament de l’au en zones de niuada. Mai danyant l’au.

A les imatges podran observar el abans i el després del servei: