Sistema anti-reposament d’aus

Realitzem una instal·lació de pinxos per allunyar els coloms als terrats i la fatxada de l’edifici.
Mitjançant aquests sistemes mecànics, evitem el reposament de l’au en zones de niuada. Mai danyant l’au.

A les imatges podran observar el abans i el després del servei: